Ugerløse

       
Ugerløse er en lille by i Nordvestsjælland med 953 indbyggere (2010). Ugerløse er beliggende fem kilometer øst for Undløse, seks kilometer nord for Store Merløse, otte kilometer vest for Tølløse og 17 kilometer syd for Holbæk. Byen tilhører Holbæk Kommune og er beliggende i Ugerløse Sogn. Ugerløse Kirke ligger i byen
       
       
 
 
 

Ugerløse set fra nord, med mejeriets skorsten til venstre i billede.

 
       
       

Præstegården

Hovedgaden 2 (tidl. præstebolig) Bonderupvej til venstre

Hovedgaden 7 til venstre, nr.4 til højre.

 

Hovedgaden 5-7 set mod syd, henholdsvis købmand og slagter Ravn

Hovedgaden 7

Hovedgaden 15 ( tidl.telefoncentral) set mod nord.

Hovedgaden set mod nord

Hovedgaden set mod syd

Hovedgaden 17 (tidligere manufakturhandel)

Hovedgaden 21 (tidl. bager) Hovedgaden 26 (tidl. skomager)

Hovedgaden 28-30 set mod syd

 
 
 
 
Hovedgaden 29 (tidl.Købmand). I den hvide bygning i baggrunden var der smedje.

Hovedgaden 31

 

Huset med det særprægede tårn havde først urmager Jepsen, siden urmager Jens Nielsen og sønnen Henning Nielsen forretning. Tårnet på taget blev opført af urmager Jepsen, efter sigende for at han kunne studere stjernehimlen og elementernes rasen.

Hovedgaden 37 Første hus til højre set mod nord. Kirkegården til venstre.

       
       

Idyllisk tager det sig ud med husene på Østrupvej, der smukt spejler sig i gadekæret. T.h. i billedet, op mod kirkegårdsmuren, lå sprøjtehuset, hvor sognets brandsprøjte gennem mange år havde sin plads. Det er idag ikke at finde i gadebilledet. Husene næstefter på h. side af Østrupvej er også revet ned. Det skete i forbindelse med anlæggelse af ny urnekirkegård og parkeringsplads til kirken. I huset på v. side af Østrupvej var Schous Sæbehus, senere Tatol, og senere igen fik Sjællandske Bank til huse dér. Gadekæret blev fyldt op i 1974, udlagt til grønt område og kaldes i dag Tingstedet.

  Hovedgaden - Østrupvej med kirken i baggrunden  
Krydset Hovedgaden - Østrupvej set fra Kirketårnet Hovedgaden set fra Kirketårnet
       
       

Hovedgaden 34

Hovedgaden 34 og 43a

Hovedgaden 34

Tidl. Kro set fra syd

Tidl. Kro og Sognefogedgård

Kroen set fra nord

 
 

 

Hovedgaden 43a Tidl. Sognefogedgården

 
       
       
 
 
Parti fra Strædet i Ugerløse. Fra v. Strædet 3, der sandsynligvis er det hus, der er bygget først på vejen, samt Strædet 5. Bag det tredje hus ligger "Arbejde Adler" på Kirkevej 8. Det var en institution, hvor landevejens farende svende kunne få husly og et måltid mad mod at udføre lidt arbejde, f. eks. save brænde. Kirkevej kaldtes i øvrigt omkring 1920 for Vestergade, senere kom den til at hedde Lilleskovvej, inden den fik sit nuværende navn.
       
       
 

 

 

Ugerløse set fra Sorøvej

 
       
       
 

Østrupvej set mod Ugerløse

 
       
       

Bonderupvej set fra Hovedgaden mod øst, til venstre lå savværket.

Bonderupvej set mod øst

 

Bonderupvej set mod vest (Hovedgaden)

 
 
 
Midt i billedet, for enden af vejen, lå byens præstegård, hvor der i dag er Fritidscenter. På h. side, gemt bag træerne, lå hvidtølsbryggeriet Bobjerg, der blev oprettet 1880. Det brændte i 1914 og blev endelig nedlagt i 1916. På v. side ligger de to karakteristiske huse med manzardtag (Bonderupvej 8 og 4). De blev bygget omkring 1900, men i dag er kun det ene tilbage. Nr. 4 blev revet ned sidst i 1980’erne og erstattet af en rødstensejendom.
       
       

Tølløsevej set mod nord-øst.

Tølløsevej 382 Parti fra Missionshuset

       
       
 
 
Ugerløse Friluftsbad

Sjællands første kunstige svømmebassin blev bygget i Ugerløse sommeren 1933. Det var et friluftsbad på 10 x 25 m., og det vakte så megen opsigt, at både de landsdækkende aviser og Danmarks Radio kom på besøg ved indvielsen. Hele udgravningen foregik med spader, trillebøre og masser af frivillig arbejdskraft fra byen. Kommunen havde skænket grunden, og derfor kunne man holde omkostningerne nede på det beskedne beløb af 6.304 kr.                                                                              I 1966 blev bassinet udvidet, så det fik en størrelse på 12,5 x 25 m.

       
       
 
 
  Mindestenen  
       
       
  Ugerløse Kirke  
   

Bemærk: Spiret er skiftet ud med en skorsten, under krigen blev der sat en brændeovn op.

 
 
Ugerløse Kirke ligger smukt på en bakke og kan ses langt udenfor byen.
Den blev indviet d. 26. november 1876. Hvor den er opført, lå før en romansk kirke fra ca. 1150. Den var dog efterhånden meget forfalden efter flere gange at have skiftet ejer.
I 1870'erne var den ejet af Den Suhrske Stiftelse, som besluttede sig for at rive den ned og på samme sted opføre en ny.
Arkitekt N. P. C. Holsøe tegnede den nye kirke i italiensk romansk rundbuestil. Den er bygget af røde mursten, tårnet er højt og firkantet med et kegledannet rundt spir. På begge sider af det store tårn findes to meget mindre tårne, ligeledes med ganske små spir. Skibet fortsættes med koret, der sluttes med en rund apsis.
       
       
 
 
 

Partier fra Ugerløse

 
Ugerløse kirke
Gadeparti
Parti fra Hovedgaden Kirken
Parti fra Bonderupvej Præstegården

1. Parti ved Smedjen 2.Viggo Andersens Købmandsforretning

1. Vandværket 2. Gadeparti 3. Gadeparti 4. Gadeparti.

              3. Doktorbolig 4. Præstegård 5. Kirken

                 5. Parti m. Kirken
       
       
 

Tilbage til start