Pavillonen

       
I foråret 1899 skænkede en af byens store mænd , etatsråd Seidelin 8.000 kr. til opførelsen af en pavillon i Strandparken. Pavillonen blev opført i 1900 efter tegning af arkitekt Vilh. Fischer. Byggepris: 13.000 kroner.
       
       
 

Pavillonen set fra syd-øst.

 
 

Pavillonen set fra syd-øst.

 
 
 
   
   
   
   

Pavillonen set fra syd.

Udsigt fra pavillonen.

 

Pavillonen set fra øst.

 
  Pavillonen set fra øst.  
 
  Pavillonen set fra øst.  

Pavillonen set fra øst.

Pavillonen set fra nord.

Pavillonen set fra øst, med Christiansminde Mølle i baggrunden. Møllen har ikke noget med Strandparken af gøre - den lå på nabogrunden.                                        Frederik Christian Kryger, som var møller på Tuse Næs, hvor han ejede Billerup Mølle, købte omkring 1857 12 tønder land mark fra Holbæk Slots Ladegård.             Marken lå langs den nuværende Kalundborgvej, fra Strandparken og vest på - ned til fjorden. I 1883 blev møllen overtaget af en af Krygers sønner, hvilke ikke blev nogen lykke. Forfulgt af mange uheld og dårlige tider måtte han afhænde både bageri og møllen i 1890. I 1910 brændte møllerhuset og møllen blev senere revet ned.
                    
       
 

Hotel Strandparken

 
 

I 1934 kom den første udvidelse (Restauranten). Senere kom endnu en udvidelse til (1958), en fløj med 19 værelser. Betegnelsen pavillon blev ændret til hotel. 

 

Pavillonen og Restauranten

 
 

Restauranten

 
 
 
 

Pavillonen med værelsefløjen

 
 

Indgang til Hotel Strandparken fra Kalundborgvej.

 
 

Hotel Strandparken

 
 
 
 

Interiør fra Hotellet

 
       
       
 

Tilbage til start